Ana içeriğe atla
ASBÜ Küresel Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (ASBÜ-GAUM) 2019'da ASBÜ’de görevli uzman araştırmacıların liderliğinde, ulusal ve uluslararası ölçekteki göç hareketlerini ve etkilerini araştırmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, ASBÜ-GAUM, göç konularında çalışmalar yapan farklı bölümler, enstitüler ve merkezlerle işbirliği yaparak veri toplamak, araştırma sonuçlarını paylaşmak, Türkiye’yi hedef alan göçmenler ile mültecilerin ve küresel göçün ana unsurlarını ve dinamiklerini belirlemek ve politika üretimine yardımcı olmak gibi amaçlarla disiplinlerarası çalışmalar yürütür. Merkez, ASBÜ Göç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve konu ile yakından ilgilenen lisanüstü öğrencilere, genç ve kıdemli araştırmacılara ortak bir çalışma platformu sunar. ASBÜ-GAUM’un amaçları arasında, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren göçün farklı boyutlarıyla ilgili çalıştaylar, toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve akademik yayınlara doğrudan katkıda bulunmak gelir. Göç, Türkiye’nin coğrafyasında ve tarihinde her daim önemli bir yer teşkil etmiştir. Ülkemiz, on yıllar içinde öncelikli olarak göç veren bir ülkeden, bir geçiş ülkesine ve nihayetinde göç alan bir ülkeye evrimleşmiştir. Ancak, hala hem göç göndermeye hem de uluslararası transit göç hareketlerine bir geçiş güzergahı sürdürmeye de devam etmektedir. Türkiye’nin küresel göç hareketlerindeki bu çoklu ve girift konumu, sivil toplumdan uluslararası örgütlere, yerel yönetimlerden devletin farklı kurumlarına kadar ulusal ve uluslararası kurum ve aktörlerin koordinasyonunu gerekli kılar. ASBÜ-GAUM olarak, göçün farklı boyutlarında yürütülen çalışmaları yönlendirmek, ulusal ve uluslararası akademik tartışmalarda yer almak ve ampirik araştırmalar ile kuramı birleştirerek akademik düzeyde göç literatürüne katkıda bulunmak temel amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda öne çıkan bazı araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir: Göç hareketlerinin temel sebepleri ve etkileri, işçi göçü ve işçi dövizleri, diaspora çalışmaları, göç araştırmalarında yöntem, göç ve kalkınma, göç ve toplumsal cinsiyet, insan kaçakçılığı ve insan ticareti, uluslararası öğrenciler, göçmen ve mültecilerin sosyal uyumu.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.