Ana içeriğe atla

 

ASBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Göç Çalışmaları tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İlgili öğrencilerin başvurularını göndermeleri rica olunur. Bu programdaki dersler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

 

Çizelge 1: Göç Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

 

1. Dönem (Güz) Müfredatı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

MIG501

International Migration: Theory and Practice (Uluslararası Göç: Teoriler ve Pratikler)

Z

3 / 0

3

7.5

MIG503/

ASR 503

Qualitative Research Methods (Nitel Araştırma Yöntemleri)

Z

3/0

3

7.5

MIG513/

MIG519

Program Elective (Seçmeli Ders) 

S

3 / 0

3

7.5

MIG534/

INT534/

MIG 531

Program Elective (Seçmeli Ders)

S

3 / 0

3

7.5

2. Dönem (Bahar) Müfredatı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

MIG502/

ASR 502

Quantitative Research Methods(Nicel Araştırma Yöntemleri)

 Z

3/0

3

7.5

MIG504

International Labour Migration (Uluslararası Emek Göçü)

Z

3 / 0

3

7.5

***

Free Elective (Serbest Seçmeli Ders)

S

3 / 0

3

7.5

MIG505

Seminar (Seminer) 

Z

-

-

7.5

3. Dönem (Güz) Müfredatı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

MIG506

Academic Specialization (Akademik Uzmanlık) * (1 ay zorunlu staj)

Z

-

-

10

4. Dönem (Bahar) Müfredatı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

MIG507

Academic Specialization (Akademik Uzmanlık) 

Z

-

-

10

MIG508

Master’s Thesis (Master Tezi) 

Z

-

-

50

 

Çizelge 2: Göç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

MIG511

Urbanization, Migration and Social Stratification (Kentleşme, Göç ve Sosyal Tabakalaşma)

S

3 / 0

3

7.5

MIG513

Gender and Migration (Toplumsal Cinsiyet ve Göç)

S

3 / 0

3

7.5

MIG515

Collective Memory and Oral History (Toplumsal Bellek ve Sözlü Tarih)

S

3 / 0

3

7.5

MIG517

Culture, Identity and Belonging (Kültür, Kimlik ve Aidiyet)

S

3 / 0

3

7.5

MIG519

Global Migratory Movements and Demographic Aspects (Küresel Göç Hareketleri ve Demografik Boyut)

S

3 / 0

3

7.5

MIG520

History of Migration (Göç Tarihi)

S

3 / 0

3

7.5

MIG522

Migration and Media (Göç ve Medya)

S

3 / 0

3

7.5

MIG524

National and International Organizations in Migration Management (Göç Yönetimi Alanında Ulusal ve Uluslararası Örgütler)

S

3 / 0

3

7.5

MIG526

Visual Ethnography (Görsel Etnografi)

S

3 / 0

3

7.5

MIG528

International Migration and Development (Uluslararası Göç ve Kalkınma)

S

3 / 0

3

7.5

MIG530

Transnational Communities and Diasporas: Anthropological and Sociological Perspectives (Ulusaşırı Topluluklar ve Diyaspora: Antropolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar)

S

3 / 0

3

7.5

MIG531

Regional Dynamics in Migration: Case Studies from Latin America, Asia, and Africa (Bölgesel Göç Dinamikleri: Latin Amerika, Asya, Afrika)

S

3/0

3

7.5

MIG533

Migration Literature and Arts (Göç Edebiyatı ve Sanatı)

S

3/0

3

7.5

MIG534/
INT534

Politics of International Migration

S

3/0

3

7.5

MIG535

Sports and Migration

S

3/0

3

7.5

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.