Ana içeriğe atla

Merkezimizde görevli akademisyenlerin eski ve halen aktif projeleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

ERASMUS Projesi (2018-2020) (Peacemakers - Peace Dialogue Campus Network: Fostering Positive Attitudes between Migrants and Youth in Hosting Societies, (Bilimsel Koordinatör: Şebnem Köşer Akçapar) 

 

TÜBİTAK 1003 (2018-2021)Doc. Dr. Saime Ozcurumez tarafindan yurutulen “Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi”, Partner Kurumlar: Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte, Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı. (Danışman: Şebnem Köşer Akçapar, Araştırmacı: K. Onur Unutulmaz)

 

Suriyeliler Barometre 2018 (2019-) Prof. Dr. Murat Erdoğan tarafından yürütülmekte ve UNHCR tarafından finanse edilmektedir (Araştırmacı: K. Onur Unutulmaz)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (2017 Mart- 2018 Haziran): “Göçmenlerin Entegrasyonunda Spor: Uluslararası Örnekler ve Türkiye’deki Suriyelilerin Geleceğinde Futbol”. (Proje Yürütücüsü: K. Onur Unutulmaz). 

 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Projesi (2016 January- 2019 Ocak)“Aktif Katılımcı Yurttaşlık İçin Bir Araç Olarak Yetişkin Eğitimi (EduMAP)” (Araştırmacı: K. Onur Unutulmaz).